Środowisko geograficzne gminy

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowej części Kotliny Krośnieńskiej, stanowiącej centralną (środkową) część Dołów Jasieisko - Sanockich. Szerokie, międzygórskie obniżenie Dołów Jasielsko - Sanockich wyraźnie rozgranicza piętrzące się na południu pasma Beskidu Niskiego od widocznych na północy pasm Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego.

W Kotlinie Krośnieńskiej, na obszarze gminy Miejsce Piastowe wyróżniają się tu i uwdzie nieduże wzniesienia o wysokości 310x421 m npm. Występują one w postaci garbów i działów. Sama kotlina leży na wysokości 260 - 390 m npm. Gmina położona jest w dorzeczu Wisłoka, jedynie przez zachodnie rubieże gminy przepływa rzeka Jasiołka, stanowiąca dopływ Wisłoki. Przez Rogi, Miejsce Piastowe i Głowienkę przepływa Lubatówka uchodząca do Wisłoka w Krośnie w Miejscu Piastowym jej wody zasila Iwonicki Potok, a już na terenie Krosna wpada do niej płynący od Targowisk - potok Olszyny. 

Głębokie dolinki w rejonie Miejsca Piastowego, Wrocanki, Rogów, Łężan i Targowisk stanowiły niegdyś jeziorka, czego dziś jeszcze dowodzą występujące torfowiska. Najdłużej przetrwało jeziorko w Targowiskach, wokół którego leżała wieś. Dziś jest to również teren torfowiskowy. Bezleśny obszar gminy stanowią grunta uprawne, jedynie we wschodniej części gminy, na wschód od Targowisk, znajduje się nieduży kompleks leśny. Gleby zaliczane są do Vl i V klasy bonitacyjnej.

Gmina w 1999 roku liczyła 12860 mieszkańców. W jej skład wchodzą miejscowości: Głowienka. Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Zalesie, Widacz i Wrocanka. Łącznie stanowią dziewięć sołectw. Dawniej w skład gminy wchodził również Suchodół, będący dziś dzielnicą Krosna i Wróblik Królewski (obecnie w gminie Rymanów i Szczepańcowa należącej do gminy Chorkówka), Miejsce Piastowe leży na skrzyżowaniu arterii komunikacyjnych, stanowiących odwieczne trakty handlowe. Już sześć wieków temu królowie polscy wyznaczali tędy drogę kupcom udającym się na wschód (versain Rusiam), Z zachodu na wschód wiedzie droga podkarpacka: Jasło - Krosno - Sanok - Ustrzyki Dolne, a z północy na południe historyczny trakt węgierski, dziś międzynarodowa droga z Rzeszowa przez Przełęcz Dukielską na południe Europy. Nie brak w gminie dróg lokalnych.

Gmina Miejsce Piastowe graniczy od północy z miastem Krosnem i gminą Krościenko Wyżnę, Na wschodzie znajdują się gminy: Haczów i Rymanów. Na południu leżą gminy: Iwonicz - Zdrój i Dukla, a na zachodzie gmina Chorkówka.

Na południc od Kotliny Krośnieńskiej ciągną się tzw. Garby Iwonicko - Rymanowskie, stanowiące strefę przejściową pomiędzy Dołami Jasielsko - Sanockimi, a Górami Dukielskimi, będącymi środkową częścią Beskidu Niskiego, Garby Iwonicko-Rymanowskie stanowią kompleks leśny, ciągnący się od doliny Jasiołki na zachodzie, po dolinę Wisłoka na wschodzie, Wyróżniają się tu kulminacje: Pachanowa (512 m), Sucha Góra (600 m) i Kopiec (628 m), W pogodne dni, z wyniosłości na terenie gminy rysują się na południu Góry Dukielskie, z charakterystyczną sylwetką Cergowej (718 m), na zachód od niej Chyrową (695 m), między którymi przebija się przez przełom Jasiołka, a dalej ku wschodowi od Cergowej piętrzą się Przymiarki (640 m). Dział (688 m) i lesisty wal Bukowiny (776-748 m), już za doliną Wisłoka, Na północ od Miejsca Piastowego i okolicznych miejscowości pięknie rysuje się Pogórze Strzyżowskie z piętrzącymi się wzniesieniami: Góry Królewskiej (554 ml i Suchej Góry (591 m). Widoczne są na nich skalne ławice rezerwatu „Prządki", ruiny zamczyska Kamieniec w Odrzykoniu. Wymienione wzniesienia znajdują się dziś w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Na wschód i zachód od gminy ciągną się rozległe Doły Jasielsko - Sanockie.

Okolice gminy Miejsce Piastowe są terenami roponośnymi. W pobliskiej Bóbrce znajduje się kolebka polskiego przemysłu naftowego.

W Targowiskach znajdowała się niegdyś destylarnia ropy naftowej, a kopalnie w Lężanach, Rogach i Targowiskach.

Gmina znajduje się w strefie klimatu podgórskiego, znacznie jednak łagodniejszego jak w rejonie Garbów Iwonicko - Rymanowskich, czy na Pogórzu Strzyżowsko - Dynowskim. Średnia temperatura roku wynosi 7 stopni C, lipca 18 stopni C, stycznia -2,4 stopni C. Pierwsze przymrozki występują w październiku, a ostatnie w maju.

Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni. Wiosna jest tu o kilka tygodni wcześniej niż w Beskidzie Niskim, a nawet na Pogórzu, zaś zima zaczyna się o kilka tygodni później.


Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki