Historia gminy

Ciągłe zmiany przynależności państwowej, raz do Polski piastowskiej, raz do Rusi Rurykiewiczów, nie wpływały korzystnie na rozwój osadnictwa. Ożywienie gospodarcze nasze tereny zawdzięczają Kazimierzowi Wielkiemu, dzięki któremu tak Miejsce Piastowe jak i pozostałe wsie lokowane były na prawie niemieckim. Już wtedy niemałe znaczenie miały szlaki handlowe wyznaczane przez królów polskich kupcom udającym się na wschód oraz na południe - Traktem Węgierskim, stanowiącym dziś międzynarodową drogę z Rzeszowa przez Przełęcz Dukielską na południe Europy.

Wojny, nawiedzające Polskę od końca XV w., upadek gospodarczy państwa, rabunkowa gospodarka dzierżawców królewskich oraz częste klęski żywiołowe, głód i epidemie chorób, dotykające tereny naszej gminy w czasie zaboru austriackiego, spowodowały regres gospodarczy oraz zmniejszenie ruchu na szlakach handlowych.

Po zniesieniu pańszczyzny w 1848r. doszło do rozdrobnienia gospodarstw i rozwarstwienia społecznego wsi. Od 1854r. nastąpił rozwój przemysłu naftowego. Powstały szyby naftowe w Targowiskach, Rogach, Głowience, Łężanach. W Targowiskach wybudowano destylarnię ropy naftowej i kończący się tam ropociąg.

Pod koniec XIX w. przez teren gminy przeprowadzono linię kolejową, ze stacją w Targowiskach.

Rozwijało się rzemiosło. W Rogach organizowano targi i jarmarki. Tam też zaczął rodzić się ruch ludowy. Początek XX w. to rozwój oświaty: powstały nowe szkoły, biblioteki i czytelnie. Mieszkańcy naszej gminy brali liczny udział w walkach I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko -bolszewickiej, co dziś upamiętniają pomniki i pamiątkowe tablice. Początkowy rozwój zatrzymany został jednak przez kolejny kryzys gospodarczy.

Wybuch II wojny światowej i wkroczenie wojsk niemieckich do Miejsca Piastowego spowodowało, że już jesienią 1939r. Miejsce Piastowe stało się jednym z pierwszych ośrodków konspiracji zbrojnej w powiecie krośnieńskim, pod nazwą Orła Białego. Od 1944r. w okolicach Miejsca Piastowego stacjonowały wojska sowieckie. Efektem tego były prześladowania i aresztowania w środowisku akowskim, kontynuowane potem przez UBP. Byli żołnierze podziemia zmuszeni byli do ukrywania się i zmian miejsca zamieszkania.

Lata powojenne przyniosły odbudowę zniszczeń wojennych, a następnie nowe inwestycje: przemysłowe, usługowe, rolnicze. Wybudowano nowe szkoły, domy ludowe, domy strażaka i inne obiekty użyteczności publicznej. W 1973r. reaktywowano samorząd terytorialny. Powstała nowa Gmina Miejsce Piastowe obejmująca do dziś 9 wsi (Głowienkę, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżną Łąkę, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocankę i Zalesie), w których mieszka 13 306 osób. Sąsiaduje ona bezpośrednio z miastem Krosnem oraz gminami Krościenko Wyżne, Haczów, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla i Chorkówka.

Istnieje tutaj 6 ośrodków zdrowia, 5 aptek. Działa 8 jednostek OSP. Na terenie gminy znajduje się 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i jedna szkoła średnia. Działalność kulturalna rozwijana jest przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie.

W ramach GOK-u działają liczne zespoły artystyczne. W każdej wsi znajdują się domy ludowe, rozwija się też sport w ramach klubów i zrzeszeń sportowych. Prężnie rozwija się handel i działalność gospodarcza. Na granicy Targowisk i Łężan położone jest lotnisko zapasowe Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

9 czerwca 1997r. lądował tu papież Jan Paweł II udający się do Dukli celem odwiedzenia relikwii bł. Jana z Dukli, którego dzień później kanonizował, kończąc tym samym swoją piątą pielgrzymką do Polski. Gmina rozpoczęła także współpracę partnerską z gminami ze Słowacji, Włoch, Ukrainy, Rumunii i Węgier.


Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki