Turniej kół gospodyń wiejskich - Baba liga

Turniej „Baba liga” jest organizowany od 1996 roku. Celem imprezy jest zintegrowanie środowisk kobiecych, upowszechnianie życia kulturalnego w naszej gminie, propagowanie form aktywnego wypoczynku, upowszechnienie twórczości i rękodzieła kół gospodyń, popularyzacja dokonań Kół Gospodyń Wiejskich w środowisku lokalnym, tworzenie możliwości zaprezentowania własnego dorobku szerszym rzeszom odbiorców, oraz przede wszystkim dostarczenie rozrywki wszystkim uczestniczkom.

Konkurencje, w których biorą udział panie są śmieszne, nieskomplikowane, ciekawe, dostarczają rozrywki uczestniczkom oraz gościom. Ważnym elementem zabawy jest fakt, że żadna z drużyn nie przygotowuje się wcześniej do zadania.

Impreza ma za zadanie wyłonić najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich poprzez wspólną zabawę. Konkurencje są bardzo różnie, uczestniczki zmagały się już z takimi zadaniami jak: śpiewanie kołysanki, dojenie krowy, karykatura, bicie piany, mielenie zboża w żarnach, przekonać chłopa, dwukółka oraz z wieloma innymi gdyż co roku układane są nowe konkurencje.

Konkursowi towarzyszy wystawa prac rękodzieła artystycznego i użytkowego wykonanych przez uczestniczki.

Regulamin

Organizatorem imprezy jest gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. Impreza odbywa się kazdego roku w innej miejscowości gminy.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie karty zgłoszenia na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym w określonym terminie. Karty zgłoszeniowe zawierają proponowane przez uczestniczki konkurencje, z których wybiera się najciekawsze i umieszcza w turnieju.

Założenia regulaminowe:
 1. Uczestnikami konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Miejsce Piastowe.
 2. Każda przewodnicząca KGW powołuje do turnieju drużynę, która uczestniczyć będzie we wszystkich zaplanowanych konkurencjach.
 3. Liczba osób w drużynie nie jest ograniczona (koniecznym jest podanie w karcie zgłoszenia ilości osób przyjeżdżających na turniej).
 4. Każda drużyna przed turniejem ze swojego składu wybiera „rzecznika”, który będzie bronił praw drużyny podczas całego turnieju.
 5. Rzecznik drużyny jest jedyną osobą, która może uczestniczyć w sporach regulaminowych.
 6. Wszystkie konkurencje będą oceniane przez jury powołane przez organizatora wg oddzielnych skal punktowych, punktacja będzie jawna.
 7. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach.
 8. W przypadku remisu przeprowadzone zostaną konkurencje dodatkowe, wyłaniające drużynę zwycięską.
 9. Konkurencje, w których udział drużyn jest obowiązkowy objaśniane są w trakcie turnieju, nie wymagają one wcześniejszego przygotowania.
 10. Wśród konkurencji znajdują się również najciekawsze propozycje nadesłane przez koła.
 11. Po turnieju wszystkie koła są zapraszane na wspólną biesiadę wraz z jurorami oraz zaproszonymi gośćmi.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie organizator, zastrzega on sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, ma prawo do publikacji nagranych podczas turnieju materiałów dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 43 530 74.

Podstrony artykułu:Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki