Rozwój kultury w Rogach

W dniu 28 listopada 1909 roku na zebraniu odbytym w szkole zawiązał się Związek Katolicko - Społeczny, którego celem było podniesienie moralności, oświaty, kultury oraz dobrobytu ludności, przez zakładanie czytelni, kółek rolniczych, kas i innych spółek. Każde nowo założone kółko rolnicze dostawało bezpłatnie ok. 50 książek. Organizowanie zbiorowych, głośnych czytań książek i prasy umożliwiało korzystanie z nich analfabetom.

W Rogach czytelnią kierował ks. Proboszcz. Spośród czasopism czytelnie prenumerowały najczęściej następujące tytuły: Przewodnik Niedziela, Wieniec, Przewodnik Kółek Rolniczych, Tygodnik Rolniczy.

Kółko rolnicze było organizatorem różnych kursów dla mieszkańców wsi. Jesienią 1912 roku odbył się w Rogach sześciotygodniowy kurs gospodarstwa wiejskiego, w którym brało udział 50 mieszkańców. Kolejny taki kurs odbył się od 7.01.-18.03.1913 r. Brało w nim udział 38 kobiet. Zajęcia prowadzone były z zakresu gotowania, pieczenia prania, prasowania, wyszywania, szycia, cerowania, kroju, obchodzenia się z nabiałem, porządków w domu i obejściu, ogrodnictwa, uprawy roli i hodowli bydła. Kursy kończyły się egzaminem, który miał miejsce we dworze. Ożywienie społeczno -polityczne zostało częściowo zahamowane przez I wojnę światową.

W 1918 roku tzw. Ratusz (obecnie nieistniejący) został zakupiony przez gminę od Żydów z przeznaczeniem na dom gminny. W 1925 roku jedną z sal przeznaczono do przedstawień amatorskich i na czytelnię. W tym też czasie rozpoczął działalność w Rogach amatorski zespół teatralny, który często urządzał przedstawienia różnych sztuk, a w czasie Bożego Narodzenia jasełek. Dochody z przedstawień przeznaczane były na różne cele społeczne, przeważnie na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach.

Nadszedł rok 1939 i okupacja niemiecka. Okupant rozwiązał wszelkiego rodzaju organizacje mające jakikolwiek związek z działalnością społeczną.

Od pierwszych dni po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej przystąpiono w Rogach do ożywionej i aktywnej działalności. Uporządkowano również salę widowiskową w budynku gminnym i powiększono ją nieco. Zorganizowano amatorski zespół teatralny, którym kierował dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach Władysław Olbrycht. Zespół ten wystawiał wiele przedstawień w Rogach i okolicznych wioskach, a także w Iwoniczu Zdroju. W 1947 roku za fundusze uzyskane z zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych zakupiono w Suchodole motopompę pożarniczą.

W czasie kiedy trwała budowa strażnicy, w 1958 roku zorganizowano przy Straży Pożarnej Zespół Pieśni i Tańca z własną kapelą ludową, którą szkolił organista z Równego. Organista otrzymywał wynagrodzenie, zwrot kosztów przejazdu na próby wypłacane z kasy OSP w Rogach. Zespół taneczny szkolili społecznie pracownicy z fabryki obuwia sportowego w Krośnie: pani Maria Prugar i pan Józef Słowik. Zespół taneczny zrzeszał prawie całą młodzież żeńską i męską wsi. Po pewnym okresie szkolenia zespół uzyskał odpowiedni poziom artystyczny, dając szereg występów w Rogach i okolicznych wioskach. Występował również w Dukli, Krośnie i Rzeszowie. W latach 1959-1960 opiekunem zespołu był sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Krośnie, Franciszek Bożek. Dużej pomocy organizacyjnej dla zespołu udzielili pracownicy FABOS Krosno i członkowie OSP, Stanisław Bogaczyk i Stanisław Uliasz. Między innymi załatwili z dyrekcją fabryki obuwia wykonanie butów dla zespołu i kapeli oraz delegację dla pracowników fabryki na prowadzenie prób z zespołem, a także nabycie strojów. Po przeszło czteroletniej działalności, z powodu braku napływu młodzieży zespół ten rozwiązano.

Po rozwiązaniu zespołu, 24 sierpnia 1964 roku, niekompletne stroje oraz obuwie zespołu i kapeli przekazano dla Szkoły Podstawowej w Rogach. Przekazano także prawie 30 mb. materiału na uszycie nowych strojów oraz instrumenty muzyczne należące do kapeli.

Do połowy lat siedemdziesiątych uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach, kierowani przez panią Stanisławę Olbrycht i jej siostrę kontynuowali pracę zespołu. Występowali na imprezach okolicznościowych, jak również brali udział w powiatowych przeglądach zajmując zaszczytne I miejsca. Pomimo tego, że w roku 1976 oddano nowy, z bogato wyposażonym zapleczem, Dom Ludowy w Rogach zanikła działalność wszystkich grup artystycznych. Przyczynił się do tego z pewnością ogólnopolski zastój w rozwoju kultury ludowej. Dopiero w 1999 roku po hucznych obchodach 650-lecia istnienia wsi Rogi powołano do życia placówkę kulturalną jaką jest Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Rogach.

Podstrony artykułu:Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki