Teatralia

Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych zwany konfrontacjami, stanowi integralną część  ”Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach”. Imprezy te są organizowane przez: Gminny Ośrodek Kultury, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, oraz Wydział Nauki katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Konfrontacje są imprezą o charakterze konkursowym dla amatorskich zespołów teatralnych działających przy szkołach, domach kultury, parafiach, otwartą dla publiczności.

Kategorie artystyczne:
 • teatry dramatyczne
 • teatry rozrywki
 • teatry jednego aktora
Cele i zadania konfrontacji:
 1. przybliżenie życia i twórczości ważnych dla ludzkości, kraju i świata postaci
 2. kształtowanie poprzez teatr dojrzałej postawy wobec otaczającego świata
 3. uwrażliwienie na wartości
 4. kształtowanie szeroko rozumianej kultury słowa
 5. prezentacja różnych form wypowiedzi scenicznej
 6. inspirowanie do twórczych poszukiwań

TEATRALIA 2005 - zespół WZRASTANIE

Założenia programowo-organizacyjne
 1. Konfrontacje odbywać się będą w dniach wyznaczonych przez organizatora, czas trwania przeglądu uzależniony będzie od ilości zgłoszonych teatrów.
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość wyboru teatrów tak, aby w konfrontacjach reprezentowane były różnorodne kategorie artystyczne.
 3. Wszystkie spektakle rozpoczynać się będą w określonych wczesniej godzinach, o terminie, czasie i miejscu prezentacji swojego spektaklu zainteresowane i dopuszczone do konfrontacji teatry zostaną poinformowane na piśmie co najmniej na 7 dni przed planowanym występem.
 4. Teatry prezentować się będą na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym o wymiarach: szerokość 8 m głębokość 5-10 m wysokość 6 m (okno sceniczne 8x4 m),oświetlenie 20 kw.
 5. Zespoły we własnym zakresie przywożą ze sobą niezbędne elementy scenograficzne dodatkowe zestawy oświetleniowe, pirotechniczne itp. Koniecznym będzie również dostarczenie przed spektaklem opisu zmiany świateł dla oświetleniowca, istnieje możliwość własnej realizacji świateł przez dany teatr.
 6. Każda grupa teatralna zaproszona do udziału w konfrontacjach winna zgłosić się w dniu swojego występu na co najmniej 1 godzinę przed spektaklem.
 7. Wszystkie zespoły zgłoszone i biorące udział w konfrontacjach, tym samym wyrażają zgodę na rejestrację przez organizatora spektakli lub ich fragmentów, oraz na ich ewentualną emisję na antenie radiowej lub telewizyjnej, jednocześnie zrzekając się wszelkich roszczeń finansowych z tym związanych.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminowych.

Kryteria, oceny, nagrody
 1. Przedstawienia oceniać będzie Rada Artystyczna powołana przez organizatora, złożona z ludzi teatru.
 2. Jury przy ocenie zaprezentowanych spektakli będzie w szczególności brało pod uwagę:
  • wymowę przedstawienia zgodnie z hasłem przewodnim konfrontacji
  • dobór repertuaru (opracowania własne, zapożyczone. Mile będą widziane i promowane przez jury własne scenariusze)
  • opracowanie tekstów
  • dykcję
  • emisję głosu
  • sprawność teatralną i estradową
  • reżyserię
  • dobór kostiumów i rekwizytów
  • scenografię
  • wartości artystyczne i wychowawcze.
 3. Czas trwania przedstawienia od 20 do 90 minut.
 4. Rada artystyczna po obejrzeniu wszystkich przedstawień przyzna nagrody:

GRAND PRIX
I NAGRODĘ
II NAGRODĘ
III NAGRODĘ

 1. Przewidywane są również inne nagrody dla zespołów, instruktorów, reżyserów oraz indywidualności jakie pojawia się w trakcie konfrontacji.
 2. Rada Artystyczna zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz nie przyznania nagrody głównej konfrontacji: ”Grand Prix „.
 3. UWAGA: Ze względów organizacyjnych (finał olimpiady odbywa się w Błażowej) ogłoszenie wyników przeglądu jak również wręczenie nagród dla zwycięskich teatrów odbędzie się za pośrednictwem poczty. Zdobyte nagrody pieniężne przekazane zostaną bezpośrednio na wskazane konta bankowe. Wszystkie teatry biorące udział w konfrontacjach otrzymają komunikat końcowy Rady Artystycznej, okolicznościowe medale, dyplomy oraz puchary.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia jednego z teatrów biorących udział w konfrontacjach do zaprezentowania swojego spektaklu w trakcie wręczania nagród Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach. 

 

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w teatraliach jest przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem spektaklu (może być napisany ręcznie) do określonego dnia na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym (ul. Dukielska 2b., 38-430 Miejsce Piastowe). Karty zgłoszeń można również przesłać drogą elektroniczną na adresy: gokmpiastowe@op.pl, gokmpiastowe@wp.pl, gokmpiastowe@interia.pl.
 2. Liczba osób w zespole nie może przekraczać 20 (łącznie z opiekunami i obsługą techniczną).
 3. Koszty związane z przyjazdem zespołu pokrywają instytucje delegujące lub sami zainteresowani.
 4. Istnieje także możliwośc skorzystania z posiłków (koszt obiadu wynosi 5 zł od osoby) Prosimy o potwierdzenie w karcie złoszenia w uwagach ilość zamawianych porcji

Podstrony artykułu:Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki