Pradawna historia Miejsca Piastowego i okolicy

U zarania dziejów

Doły Jasielsko - Sanockie, w których leży gmina Miejsce Piastowe, zamieszkałe były przez człowieka od odległych pradziejów. Dowodzą tego liczne znaleziska i wykopaliska archeologiczne, odkryte w minionych dziesięcioleciach i ostatnich latach. Wiele nowych wiadomości, o bytowaniu człowieka na tych terenach, przyniosły badania naukowe prowadzone w ramach akcji „Archeologiczne Zdjęcie Polski".

W opisywanym rejonie, kieruje nimi mgr Jerzy Ginalski – wojewódzki archeolog. Na terenie gminy Miejsce Piastowe i Jej obrzeży natrafiono na liczne ślady działalności człowieka. Najstarsze, odkryte w Łężanach, pochodzą ze schyłkowego okresu paleolitu (8000 - 4000 lat przed ne.). Liczniejsze znaleziska, odkryte w Głowience, Miejscu Piastowym, Targowiskach i Iwoniczu, pochodzą z okresu neolitu, głównie penetracji tego terenu przez ludy kultury ceramiki sznurkowej (4000 - 2000 lal p.ne.).

O zasiedleniu tych terenów przez człowieka w epoce brązu i żelaza (2000 - 400 lat ne) dowodzą znaleziska w Głowience, Miejscu Piastowym. Targowiskach, Wrocance, Suchodole, Krośnie, Wietrznie, Żarnowcu i kurhany w okolicy Dukli.

W okresie lateńskim i wpływów rzymskich nastąpił zanik kultury łużyckiej na tym terenie i wytworzenie się nowej kultury materialnej, określanej mianem przeworskiej. Na jej tworzenie duży wpływ miała cywilizacja rzymska. O kontaktach z nią świadczy ceramika toczona na kole tzw. ceramika siwa oraz znajdowane monety rzymskie. Okres ten stanowił bardzo korzystne warunki dla osadnictwa. W tych czasach (l - IV wiek ne) zasiedlone już były wszystkie wyniosłości na terenie gminy i jej obrzeży. Świadcząc tym odkrycia w Łężanach, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach, Wrocance, Iwoniczu. Monety rzymskie z tego okresu znaleziono w Iwoniczu, Równem, Wietrznie, Krośnie i Dukli. Okres ten przerwały najazdy Hunów w V i VI wieku. Po nich nastąpił ponowny rozwój osadnictwa słowiańskiego.

Od VIII stulecia rozpoczął się rozwój większych plemiennych i miedzy plemiennych organizacji Słowian, Ziemie te zamieszkiwało plemię - czy raczej związek plemion - Lędzian, tworzących protopaństwo, które w IX wieku dostało się pod nieokreśloną bliżej zależność Wielkich Moraw, a wiek później Czech. O istnieniu osadnictwa na terenie Kotliny Krośnieńskiej, dowodzą odkrycia wczesnośredniowiecznych osad w Miejscu, Rogach, Targowiskach, Wrocance i pobliskie grodziska. Należy do nich, o kilka kilometrów oddalone od granic dzisiejszej gminy. Wietrzno, z zachowanymi śladami potężnego grodu o poczwórnym pierścieniu wałów i fos. Wał i fosa zachowała się również na nie zbadanym jeszcze grodzisku czy zamczysku (?) nad Rymanowem - Zdrojem. Niezwykłą rewelacje stanowią odkrycia na grodzisku w Trepczy. Można przypuszczać, że dalsze badania, pozwolą szerzej poznać okres wchodzenia tych ziem w czasy kształtujących się państwowości.Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki